Reminder: Gevonden voorwerpen!

In de zomervakantie zijn er nog een aantal voorwerpen/ kledingstukken blijven liggen in de school. Deze gevonden voorwerpen liggen inmiddels op de tafel in de centrale hal en blijven tot het einde van deze week daar liggen. Als u uw zoon/ dochter deze week naar de klas brengt en u mist iets, neem gerust een kijkje op de tafel. Aangezien er op mijn vorige melding niemand afgekomen is laten wij de spullen tot uiterlijk woensdag liggen, woensdagmiddag gaan wij het afvoeren.

update update