Doelen

Taal/lezen kern 10

Taal/lezen Kern 10

 

- woorden met -eeuw -ieuw -uw

- woorden met 3 medeklinkers als streep en worst

- woorden met twee lettergrepen als scha-pen

- een verhaal of tekst schrijven over een dier

- woordenschat: dieren van de boerderij als, koe kalf, stier, varken, big, paard, veulen, schaap, lam

- werkwoorden als groeien, duwen, planten, graven, volhouden, voorstellen, schuilen, meevallen

- woorden als nieuwsgierig, flauw, tussenin, zielig, aarde

- uitdrukkingen als: “ een blik werpen” , “ iets van plan zijn” 

 

 

1B717335-8F93-447D-BE26-3405F4E0AD84 1B717335-8F93-447D-BE26-3405F4E0AD84
BFAFE4DF-BC24-453B-802E-C39664039058 BFAFE4DF-BC24-453B-802E-C39664039058