Beslisboom groep 1 t/m groep 8 verkouden kinderen toelaten op school

Deze beslisboom is ontwikkeld op basis van de richtlijnen van de RIVM en is een leidraad voor ouders en medewerkers in de kinderopvang en het het basisonderwijs. Met onderstaande beslisboom kun je beoordelen of een verkouden kind wel of niet naar de kinderopvang/ school mag.

Op 18 september 2020 heeft de overheid besloten om de regels voor neusverkouden kinderen van groep 3 t/m groep 8 gelijk te trekken met de regels voor de kinderen van groep 1/2. 

De uitkomst van de beslisboom geldt niet voor broertjes en/ of zusjes. Voor ieder kind moet de boom apart doorlopen worden.

Deze beslisboom wordt regelmatig aangepast n.a.v. (ver)nieuw(d)e regelgeving. 

 

*Mocht u de foto niet goed kunnen lezen, het pdf bestand bevat dezelfde beslisboom.

Beslisboom groep 1 tm 8 Beslisboom groep 1 tm 8