Betreft: Rapportfolio periode 3 en 4

Beste ouder(s) en verzorger(s),

 

Leerkrachten, schoolleiders en onderwijscollega’s zijn momenteel druk bezig met de opvang van kinderen van ouders met vitale beroepen en het organiseren van onderwijs-op-afstand (veelal digitaal) voor de kinderen die thuis zitten. Dat vergt alle energie van de scholen. Daarnaast is vorige week afgekondigd dat de coronamaatregelen verlengd zijn tot en met de meivakantie.

 

Dit heeft ook gevolgen voor de rapportfolio’s. We zijn met de leerlingen, veelal op afstand, leerstof aan het herhalen en/of nieuwe leerstof via instructies aan het aanbieden. Voor het rapport is noodzakelijk om goed in beeld te brengen of de leerlingen doelen hebben behaald. Dit gebeurt onder andere door het afnemen van toetsen en het checken van de doelen via leerlinggesprekken. Op dit moment is dit lastig te organiseren. Dit maakt dat wij hebben besloten dat rapportfolio 3, dat vrijdag 24 april zou worden verstuurd, niet zal worden meegegeven.

Wat dit gaat betekenen voor rapportfolio 4, is nog niet duidelijk. Hier houden wij u van op de hoogte.

 

Vriendelijke groet,

Team Rapportfolio van de Bvb

rapport rapport